Grāmatas vāks

Iznākusi Dzintara Soduma grāmata “Post Scriptum”

Izdevniecībā “Dienas Grāmata” klajā nākusi rakstnieka, dzejnieka un tulkotāja Dzintara Soduma grāmata “Post Scriptum”.

Dzintars Sodums

POST SCRIPTUM

Izlasē apkopotas iepriekš grāmatās nepublicētas rakstnieka, dzejnieka, tulkotāja un atdzejotāja Dzintara Soduma (1922–2008) “Kapātas esejas”, dažādu gadu raksti par dzīves un literāro pieredzi, literatūru, valodu un Latviju, arī ieskats sarakstē ar Jāni Krēsliņu senioru, kā arī atdzejojumi — T. S. Eliota “Tukšā zeme” un Vergilija “Būkolikas” ar Dzintara Soduma un redaktoru Artura Hansona un Venta Zvaigznes komentāriem, u. c. darbi. Krājuma nobeigumā literatūrpētnieces Kristas Annas Belševicas skatījums uz Dzintara Soduma daiļradi un izlases sastādītājas Noras Ikstenas eseja par Dzintaru Sodumu.

“Par Sodumu ir zināms relatīvi maz. Pareizāk, par viņu ir rakstīts pietiekami maz, lai runāšanai par viņu vēl trūktu konteksta. Gan trimdas, gan Latvijas kultūrā viņš vēl rūpīgi jāieraksta. Kā ārkārtīgi smalki emocionāla un niansēti in­telektuāla persona, komplicēta, tāpat kā viss viņa rakstītais un tulkotais. Vadoties pēc viņa dažkārt mainīgajās emocijās izteiktā, ir viegli iegūt sašķobītu priekšstatu par viņa sociālo un kulturālo lomu. To, vai Dz. Soduma mīts būs nākamajām paaudzēm lietojams, noteiks vēl citi pētnieki, lasītāji un viņu interpretāciju daudzveidība un dziļums.”

Krista Anna Belševica, literatūrpētniece

Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska

Grāmatas atvēršana notiks “Soduma festivāla” ietvaros 2019. gada 13. septembrī pulksten 17.30 Rīgā Mārstaļu ielā 6

Cieto vāku sējums, 344 lpp., izdota 2019. gada 26. augustā

IELĀDĒ RAKSTUS! LŪDZU UZGAIDIET!